Pages

Thursday, April 12, 2012

BIDANG ASTRONOMI

↬ Banyak karya-karya para ilmuwan Islam tentang ilmu  
astronomi telah diterjemahkan oleh beberapa individu
  kepada bahasa lain seperti: 

  i)  karya karangan Abu Ma’syar dan al-Khawarizmi
 ( diterjemah kepada bahasa Latin oleh of   
   Bath dan John of Siville). 
  ii)  karya al-Battani ( diterjemahkan kepada bahasa Latin 
oleh Alfonso X). 

Ibn al-Zarqiyali telah berjaya menentukan gerhana matahari
dan telah mencipta sebuah kompas untuk menentukan jarak
antara bulan dan bumi dan di antara bintang-bintang dan
matahari.

No comments: