Pages

Monday, April 2, 2012

DEFINISI TAMADUN ISLAM


DEFINISI MELALUI  BAHASA:
Bahasa Arab
   1. badarah dikaitkan dengan kehidupan berpindah –                  
randah di pedalaman yang jauh daripada kemajuan,serta lebih
banyak bergantung kepada pertanian dan ternakan abgi memenuhi
keperluan hidup
   2. Umran adalah terbitan dari perkataan ‘Amara yang bererti
‘kawasan tanah atau rumah yang didiami, diduduki orang, tinggal
menetap, segolongan penduduk yang menetap dan seumpamanya
dalam suatu keadaan yang berkembang subur lagi makmur dari
keadaan kering tandus atau terbiar dan binasa
 3. Hadarat membawa erti ‘suatu wilayah, daerah atau bahagian dari
ibukota-ibukota atau bandar-bandar atau kampung-kampung dan
dari kawasan yang didiami’
   4. maddana dan madana yang bermaksud membangunkan
kawasan (material) dan akhlak (kerohanian).


Bahasa Inggeris
     1. civilization yang diambil dari bahasa Latin civitas bererti
‘bandar’.
Bahasa Melayu
    1. peradaban merujuk kepada keadaan masyarakat manusia
yang dicirikan oleh taraf kemajuan kebendaan serta
perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lainlain), negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf
kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran,
budaya atau cara hidup orang-orang ( negara, kawasan,
atau sesuatu zaman), dan keadaan pemikiran ( budaya dan
moral yang halus). Kamus Dewan (Edisi Ketiga), 1994.
Kuala Lumpur: DBP.
   2. kebudayaan diertikan sebagai hal-hal yang berkaitan
dengan budi dan akal manusia  

No comments: