Pages

Friday, April 13, 2012

BIDANG BOTANI

↬ Pada abad ke-12M, Ibn Arabi telah menulis sebuah buku
tentang botani. Al-Ghafiqi dari Cordova telah menerbitkan
sebuah buku tentang tumbuh-tumbuhan dan 50 jenis pohon
buah-buahan. 

Ibn al-Baytaryang berasal dan Andalus telah menyusun
sebuah buku yang menyenaraikan 1400 jenis dadah yang 
boleh diproses daripada binatang, tumbuh-tumbuhan dan
bahan galian. 

- Kitab al-Mughni fi al-Adwiyah al-Mufradah  

No comments: