Pages

Monday, April 9, 2012

INTERAKSI DALAM TAMADUN

Terbuka dan rasional  
  -menerima pembaharuan adalah adil dalam kontekssikap keterbukaan 
islam. 
 -Pra-syarat kepada tersebarnya tamdun pada peringkat pertama. 
 -Menerima idea daripada tamadaun lain tetapi melalui proses penapisan 
dahulu bagi 
memastikan tiada pertentangan dengan ajaran islam. Contohnya;-bidang 
perubatan dimulakan oleh tamadun Mesopotamia dan Mesir tetapi 
dikembangkan oleh tamadun islam dan India. 
~Tujuannya;mengelakkan pandangan sempit terhadap imej islam. 
  
Rasional – tidak melibatkan hukum-hukum yang bersifat mutlak(guna 
konsep 
musyawarah dan perbincangan). 
Contohnya;solat-semua manusia mampu melakukannya karana caranya 
tidak 
membebankan kita.

Syumul – islam adalah menyeluruh atau menyempurnakan 
keperluankeperluan  hidup manusia bagi memudahkan lagi urusan 
harian. 

Contohnya;makan minum,pakaian,politik,perkahwinan,berniaga dll.  
Satu dasar yang seimbang dengan sifat semulajadi manusia.Dasar yang
seimbang inilah kebolehan dan    keistimewaan yang dimiliki oleh 
manusia perlu diiktiraf.

Keinginan manusia yang universal untuk hidup dalam suasana 
harmoni,menyebabkan   secara tidak langsung tamadun lain yang 
mempunyai cita-cita yang sama merasa terpanggil untuk memberi 
sokongan kepada sesama mereka dalam suasana tertentu. 
  
Kesemua ciri berpaksikan kepada ciri-ciri :  
Rabbaniyyah(ketuhanan), 
Insaniyyah(kemanusiaan), 
Dunyawiyyah(keduniaan)  
Syumuliyyah(keseluruhan)

No comments: