Pages

Friday, April 13, 2012

BIDANG FALSAFAH & PEMIKIRAN

⊜ Falsafah Islam diasaskan atas kekuatan wahyu dan  
akal. 

Ahli falsafah Islam yang terkenal seperti Al-Kindi,  
       Al-Farabi, Ibnu Rusyd,Al-Ghazali, Ibnu Hazm, Ibnu
       Maskawaih, dan Ibnu Sina. 

Al-Farabi

↬ Menurut Al-Farabi, akal adalah satu gejala yang 
mempunyai daya kekuatan yang dapat memancarkan
roh.  
Dalam daya kekuatan itu terdapat beberapa daya yang 
lain seperti daya keinginan untuk hidup (survival instinct),
dalam pemeliharaan diri (self defence mechanism) dan
pengembangan zuriat (breeding mechanism). 

Al-Kindi

↬   Tujuh perkara penting yang dibincangkan:- 
a)  Adanya Tuhan menyebabkan adanya alam. 
b)  Kegiatan Tuhan berkembang di antara langit dengan
     bumi. 
c) Jiwa bumi adalah daya penggerak Tuhan. 
d) Jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit, 
    bintang dan planet-planet di angkasa lepas. 
e) Jiwa manusia merupakan pancaran jiwa bumi. 
f)  Manusia bersifat dualism,kemerdekaan kekal dan  
    abadi hanya dapat dicapai dalam dunia akal budi  
    keamanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. 
g) Orang yang hendak mencapai kemerdekaan dan
    kebebasan itu harus memperkembangkan kekuatan
    akalnya dengan jalan ilmu ketuhanan dan ilmu  
    tentang alam semesta. 

No comments: