Pages

Sunday, April 8, 2012

CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM

Ibnu Khaldun berpendapat bahawa ciri 
tamadun  ialah kehidupan bandar yang 
merangkumi : 
-Agama yang lebih tinggi 
-Sistem perundangan yang teratur 
-Sistem negara yang teratur. 
-Sistem tulisan yang mantap. 
-Bentuk seni yang jelas. 

Jurzi Zaydan pula mengatakan ciri-ciri tamadun ialah 
memberi perhatian  kepada pemerintahan Islam termasuklah
-sistem pentadbirannya, 
-bandar-bandar Islam      
-susun lapis masyarakat sosial yang teratur rapi. 
-perkembangan ilmu sains dan 
-pendidikan yang tinggi. 
-bangunan-bangunan yang mempunyaiciri Islam dan kesenian
 Islam yang halus.  
-Pembangunan dan pertumbuhan bandar telah diterima oleh 
 kebanyakan sarjana sebagai ramuan utama dalam melihat 
 kelahiran Tamadun Islam. 
-Bandar-bandar Islam ini telah mengembangkan Islam dan ada
ikatan dengan kemantapan ekonomi.

No comments: